Âm Dương Ngũ Hành Của Địa Chi

–         Địa chi có 12 địa chi: 6 địa chi là dương và 6 địa chi là âm
 
Địa chi
Âm / Dương
+
Sửu
Dần
+
Mão
Thìn
+
Tị
Ngọ
+
Mùi
Thân
+
Dậu
Tuất
+
Hợi
–   Hành của địa chi:
Địa chi
Ngũ hành
Tý, Hợi
Thủy
Dần, Mão
Mộc
Tị, Ngọ
Hỏa
Thân, Dậu
Kim
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Thổ
–         Phương vị của địa chi:
Địa chi
Phương vị
Mão
Đông
Ngọ
Nam
Dậu
Tây
Bắc
Thìn, Tị
Đông Nam
Mùi, Thân
Tây Nam
Tuất, Hợi
Tây Bắc
Sửu, Dần
Đông bắc
–         Địa chi phối mùa
Dần, Mão, Thìn: Mùa Xuân
Tị, Ngọ, Mùi: Mùa Hè
Thân, Dậu, Tuất: Mùa Thu
Hợi, Tý, Sửu: Mùa Đông

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top