CHỒNG CHỮ ẤT CƯỚI VỢ TUỔI MÙI

Chồng chữ Ất cưới vợ tuổi Mùi vinh hiển hậu lai, thiên lí tương phùng.
a5
Vợ chồng gắn bó, yêu thương. Thật tốt, cũng như cá ở Long môn hóa rồng. Sanh con đặng khoa danh rạng rỡ, vinh hiển hậu lai.
Long môn sanh quý tử,
Hổ huyệt xuất công hầu.
Châu, Trần này có Châu Trần nào hơn.
Trăm năm chẳng lỗi nhịp đờn,
Cùng hòa một khúc hương lòng thắm tươi.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top