CHỒNG CHỮ ẤT CƯỚI VỢ TUỔI THÌN VÀ TUỔI TỴ

Chồng chữ Ất cưới vợ tuổi Thìn và tuổi Tỵ  hạnh phúc viên mãn, một túp lều tranh đôi quả tim vàng, rất tốt.
a3
Gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền. Cũng như Lưu Lang vào vào động Thiên Thai gặp vợ tiên. Hay là như Vương Song Phước gặp nàng Huệ Khôi trăm năm gắn bó.
Lam Điền gieo ngược đã thành song,
Loan phụng nên duyên đẹp chữ đồng.
Thiên lý tương phùng do nguyệt lão,
Bá niên thanh khí hiệp mây rồng.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top