CHỒNG CHỮ BÍNH CƯỚI VỢ TUỔI SỬU

Chồng chữ Bính cưới vợ tuổi Sửu thì tài mệnh tương đố, phải tu tâm tích đức mới được trường thọ.
b2
Vợ chồng sống thủy chung, son sắt. Làm ăn được khá giả, hết cơn bĩ cực đến hồi vinh sang. Phải có con đỡ đầu mới khá. Người vợ e phải mang bệnh tật và đổi chỗ ở đôi ba lần mới yên. Phải tu thân tích đức mới được trường thọ.
Trăng còn có khi tròn khi khuyết,
Tình đôi ta chỉ biết thủy chung.
Ngàn năm mây ẩn bóng trăng lòng,
Nước trong trăng rọi, chứng lòng sắt son.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top