CHỒNG CHỮ CANH CƯỚI VỢ TUỔI HỢI

Chồng chữ Canh cưới vợ tuổi Hợi thì một duyên hai nợ.
c9 Chồng chữ Canh cưới vợ tuổi Hợi cũng như cây già trổ hoa. Từ 30 tuổi gia đình gặp tai biến. Tuy có con đủ trai gái, nhưng thất bại, khi lâm chung sẽ không thấy mặt các con. Người vợ đầu tiên sẽ bị bệnh chết trước. Có vợ sau được yên vui.

Kể từ độ đào tơ gá nghĩa,
Bao nhiêu năm, mặt nước cánh bèo.
Đã đành theo ngọn thủy triều,
Chia tay nhau cũng bởi lòng hóa công.
Người xưa khuất, nước mắt sa,
Lệ lòng lai láng, muôn ngàn nhớ thương.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top