CHỒNG CHỮ CANH CƯỚI VỢ TUỔI MÃO

Chồng chữ Canh cưới vợ tuổi Mão thì rất tốt, cang thường nặng gánh.
c3 Vợ chồng hạnh phúc, có con cái đều thông minh. Vợ chồng hòa thuận, nhưng gặp vận xấu lối 31, 33 tuổi, rồi cảnh nhà mới êm đẹp vinh hiển. Vợ chồng có số thọ mạng.

Thần tiên phảng phất cảnh như đây,
Nặng nợ tình chung cũng như vầy.
Chén rượu, cuộc cờ tùy thế cuộc,
Khai hoa kết quả thỏa lòng đây.
Vốn thân đã nặng tình chung thủy,
Nửa bước phong trần lúc tỉnh say.
Dở túi càn khôn gieo giống Lạc,
Trăm năm gắn bó mảnh tâm Hồng.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top