CHỒNG CHỮ CANH CƯỚI VỢ TUỔI SỬU HAY TUỔI DẦN

Chồng chữ Canh cưới vợ tuổi Sửu hay tuổi Dần tuy xung khắc nhưng vợ chồng son sắt thủy chung.
c2 Vợ chồng rất xung khắc, tuy có con cái đều đủ nhưng không cậy nhờ. Vợ chồng sớm chia cách, người chồng sẽ chết trước vợ.

Cung đàn đã dứt đường tơ,
Đứt dây dường ấy chứa chan mạch sầu.
Ngày xanh đã dở dang nhau,
Tuổi xanh nghĩ buổi bạc đầu lệ rơi!
Vóc mai gầy võ tuyết sương,
Từ đây chiếc bách cánh buồm bơ vơ.
Ngại ngùng gió sớm, mưa khuya,
Con côi, mẹ góa tảo tần sớm trưa.
Trời đất bao la ngày tháng rộng,
Mãi mãi lòng này giữ thủy chung.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.