CHỒNG CHỮ ĐINH CƯỚI VỢ TUỔI THÂN

Chồng chữ Đinh cưới vợ tuổi Thân: duyên niên tác hợp, rất tốt.
d8
Vợ chồng gắn bó thủy chung. Người chồng có công danh sáng chói, rực rỡ gia môn. Người vợ sanh con gái trai đầy đủ. Từ tuổi trẻ đến già, vợ chồng được chung hưởng phú quí.
Một tấm tình yêu dệt gấm hoa,
Thương nhau gây dựng cửa nên nhà.
Trăm năm gắn bó tình chung thủy,
Kết mối đồng tâm rất đậm đà.
Suối biếc non xanh dệt chỉ hồng,
Thương nhau gắn bó mảnh tâm đồng.
Ba sinh nghĩa nặng lòng son tạc,
Chín khúc tơ vương dệt chữ đồng.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top