CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI MÙI

Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Mùi tuy gian truân nhưng cũng chung sống cùng  nhau đến già.
g7
Vợ chồng hay xảy ra cãi vã, thường bị phá sản, vợ chồng cắn đắng, cũng như người đi đường xa mệt mà mặt trời đã chen lặn. Phải tu tâm tích đức mới bền.
Vợ chồng cắn đắng không hòa,
Khi thời vui vẻ, khi tan nát lòng.
Lắm khi cầm của không bền,
Khi ăn chẳng hết, khi bòn chẳng ra.
Lấy đức mới giữ nghiệp nhà.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top