CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI NGỌ

Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Ngọ thì cang thường gãy gánh.
c5 Cũng như ngựa chạy đường dài, gà gáy sáng. Giàu sang thình lình. Phải ăn ở có đạo đức mới giữ vững sản nghiệp. Vợ chồng chung sống đến già, con cái đều đủ. Người vợ chết trước chồng.

Thắm thoát ngày xanh đến bạc đầu,
Ngày về cõi thọ, nghĩ lo âu.
Trăm năm ai giữ thân này mãi,
Chạnh nghĩa tào khang, nghĩ thảm sầu.

Hớn hở hồn nàng về âm cảnh,
Ngậm ngùi anh ở lại dương gian.
Hẹ nhau tái ngộ chờ kiếp khác,
Lưu luyến lòng anh, lụy nhỏ tràn.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top