CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI THÌN

Chồng chữ Giáp mà cưới vợ tuổi Thìn: Tuổi trẻ gian nan, tuổi già đặng khá.
g4
Thì dù có tiền của cũng khi hiệp khi tan, như hoa nở rồi lại héo. Người vợ bệnh liên miên. Phải lấy đức mới ăn ở đời được.
Buồn muốn đem xuân trả lại trời,
Mất tiền chẳng tiếc, tiếc người trẻ trung.
Thương nhau tan nát cõi lòng,
Ngày xuân mòn mỏi, má hồng kém phai.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top