CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI TỴ

Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Tỵ: trước xấu, tốt sau.
g5
Giống như người đi trễ xe, tính một đường làm một nẻo. Làm ăn khi thành khi bại, e người vợ sẽ chết trước. Nhưng sống đức hạnh thì từ 40 tuổi có phát đạt, thịnh vượng.
Gặp nhau buổi tiết thu năm ấy,
Thu nay về nào thấy bóng em.
Em ơi, đi mãi chẳng về,
Thu về, anh mãi ủ ê dạ sầu.
Đất chẳng phải chồng, bao nỡ đem thân vào cõi ấy!
Trời đâu có vợ, thuở này gan ruột lại dường bao?

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.