CHỒNG CHỮ KỶ CƯỚI VỢ TUỔI DẬU

Chồng chữ Kỷ cưới vợ tuổi Dậu vợ chồng chia ly, nắng lên cho héo lá lan.
k7 Vợ chồng chung sống với nhau nửa chừng thì phải phân ly, bình vỡ gương tan vì cung Mạng xung khắc. Phải tu tâm dưỡng tánh mới yên tuổi già.

Những đêm mưa nhẹ gió lay,
Lá rơi gió thổi xạt xào tâm tư.
Cô thân vơ vẩn hồn mơ,
Nhớ thương, thương nhớ não nùng cô đơn.
Buồn dâng tràn ngập tim côi,
Lòng riêng, riêng nặng nhớ ngày hân hoan.
Thuở yêu đương đá vàng hứa hẹn,
Nào, một tấm tình, một dạ sắt son.
Ngày nay bình vỡ gương tan,
Hỡi ai lỗi đạo can thường nhớ chăng?

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top