CHỒNG CHỮ KỶ CƯỚI VỢ TUỔI TÝ HAY TUỔI SỬU

Chồng chữ Kỷ cưới vợ tuổi Tý hay tuổi Sửu thì vợ chồng thương yêu nhau, một mái lều tranh đôi quả tim nồng.
k1 Vợ chồng sống hạnh phúc cũng như rồng mây tương hội, cá nước duyên ưa, vợ chồng tương đắc. Sanh con đầu lòng khó nuôi. Chỗ ăn ở dời đổi đôi ba lần. Phải tu tâm dưỡng tánh mới yên, bằng không thì người vợ sẽ bị sản nạn mà chết trước.

Năm canh lệ sầu vơi nước mắt,
Tuổi trẻ trung mất vợ khó khuây.
Nỗi đau đớn riêng đây tha thiết,
Khóc òa lên cho thấu trời xanh.
Trời làm chi hỡi trời ơi!
Nỡ đem sanh tử não người thế gian.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.