CHỒNG CHỮ MẬU CƯỚI VỢ TUỔI MÃO

Chồng chữ Mậu cưới vợ tuổi Mão số này trước xấu, sau tốt, sau mới khá giả.
m3
Vợ chồng cơ cực lầm than. Rất xấu. Công việc làm ăn thất bại nhiều phen, lắm khi gian nan cực khổ; dời đổi chỗ ăn ở đôi ba lần mới yên. Chung cuộc mới được khá giả. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Có những lúc cười sa nước mắt,
Có những hồi cơ cực lầm than.
Cho hay là nợ trái oan,
Trả rồi thì hết,yên bề gia cang.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top