CHỒNG CHỮ MẬU CƯỚI VỢ TUỔI TỴ

Chồng chữ Mậu cưới vợ tuổi Tỵ vợ chồng thủy chung son sắt.
m5Vợ chồng trọn nghĩa thủy chung, sống trường thọ. Có con gái khó cậy nhờ. Trước vinh hiển, sau chịu cơ hàn. Phải tu thân mới yên tuổi già. Có con thì không có của, có của thì không có con.

Đời thường có lắm lần vinh nhục,
Như cuộc cờ lúc được, cơn thua.
Bôn ba âu cũng số phần,
Miễn cho trọn nghĩa đá vàng thủy chung.
Lồng đèn khi xách, khi treo,
Vợ chồng khi khó, khi nghèo có nhau.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.