CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI DẬU

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Dậu do số trời định vậy.
n9Vợ chồng gặp cảnh khó khăn, công danh lỡ dở, có con không nhờ. Sợ e vợ chồng phải phân ly. Phải lấy ân đức mà ăn ở với nhau mới tốt.

Đào tơ sen ngó từ lâu.
Ngây thơ những ngỡ bạc đầu có nhau.
Uyên ương chia rẽ lòng đau.
Lạc bầy chắp cánh, thẹn ngày tuổi xuân.
Tình xưa lai láng âm thầm.
Bến xưa nghĩ lại, ngậm ngùi tuổi xanh.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top