CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI THÌN

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Thìn do số trời định vậy.
n4Vợ chồng  lúc đầu đầm ấm, về sau phải phân ly, mặc dầu có con cái đông đủ.

Ôn lại chuyện xưa, chạnh nhớ nhau,
Non nước xa khơi, biết tìm đâu.
Trời xa, đất rộng, bao nhiêu hận,
Năm, tháng còn dài giọt lệ sầu.
Những khi ngắm cảnh thêm sầu,
Còn tình chăng nữa, cũng là lụy thôi!

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top