Category Archives: Máy Tính

Feed Subscription

Cách sửa máy tính không vào được mạng internet

Hiện tượng máy tính không vào được mạng internet: – Ping được tất cả địa chỉ IP (cả Wan cả Lan: ping 8.8.8.8 và ping 192.168.1.1 or 192.168.0.1 đều tốt), nhưng không vào được mạng internet bằng trình duyệt web. – Truy cập dữ liệu được toàn bộ mạng LAN, nhưng không vào được mạng internet. – DHCP ... Read More »

Scroll To Top