Tách sheet thành file trong Exel

– Exel là chương trình tuyệt vời dùng cho tính toán các bảng tính phục vụ công việc học tập, kế toán, lập kế hoạch…


– Trong quá trình dùng Exel chúng ta gặp phải những file Exel có rất nhiều Sheet, và chúng ta thường mong muốn :

- Tách hoặc copy các Sheet ra từng file, lấy tên Sheet làm tên của file.
- Giữ nguyên mọi thuộc tính của các Sheet nguồn, kể cả công thức, name, Pass...

– Công việc này được thực hiện khá dễ dàng với VBA của EXEL.
– Để thực thi VBA chúng ta mở Exel và nhấn tổ hợp phím “ALT + F11”, lúc này sẽ hiện ra 1 Box, chúng ta vào Tool -> Macros…

Tach Sheet Exel buoc 1

– Đặt các thông số như hình dưới:
Tach Sheet Exel buoc 2

– Điền code dưới vào box:

Sub tachsheet()
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
    sh.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & sh.Name, 51
    ActiveWorkbook.Close
Next
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub  

Tach Sheet Exel buoc 3

– Sau khi điền code chúng ta nhấn F5 để chạy script (hoặc nhấn vào nút mũi tên màu xanh).
– Như vậy chỉ với 3 bước đơn giản chúng ta đã có thể tách được các sheet của file exel thành từng file riêng lẻ với tên trùng với tên sheet mà vẫn giữ nguyên các thuộc tính của từng sheet.

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

One comment

  1. Em rất cảm ơn bài viết hữu ích của a.
    Em làm theo bài hướng dẫn của anh, tách đc các sheet nhưng định dạng các file tách ra thì lại k phải excel. Thử lại nhiều lần thì e thấy là nếu các sheet đc tạo thêm nhưng k Rename thì ok, mà rename thì sẽ ko ra file định dạng excel. Ko biết em làm sai ở đâu k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top