Tag Archives: driver Canon

Feed Subscription

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6570

Driver máy in Canon iR6570 – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6570. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6570 lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6020i

Driver máy in Canon iR6020i – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6020i. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6020i lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6010R

Driver máy in Canon iR6010R – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6010R. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6010R lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6010N

Driver máy in Canon iR6010N – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6010N. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6010N lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6000i

Driver máy in Canon iR6000i – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6000i. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6000i lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6000N

Driver máy in Canon iR6000N – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6000N. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6000N lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Tải phần mềm cài đặt driver máy in Canon iR6000

Driver máy in Canon iR6000 – Là phần mềm trung gian dùng để kết nối giữa máy tính với máy in Canon iR6000. – Với bộ phần mềm này, sau khi được cài đặt driver Canon iR6000 lên máy tính, chúng ta có thể ra lệnh in trực tiếp từ máy tính và điều chỉnh về độ đậm ... Read More »

Scroll To Top