Tag Archives: Epson

Feed Subscription

Cách sửa Epson XP 960 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 960 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 960 – Bật máy in Epson XP 960 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson XP 830 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 830 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 830 – Bật máy in Epson XP 830 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson PX-M650 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson PX-M650 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson PX-M650 – Bật máy in Epson PX-M650 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson PX-S05W lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson PX-S05W lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson PX-S05W – Bật máy in Epson PX-S05W thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP 630 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 630 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 630 – Bật máy in Epson XP 630 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson XP 530 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 530 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 530 – Bật máy in Epson XP 530 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson PX-S05B lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson PX-S05B lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson PX-S05B – Bật máy in Epson PX-S05B thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP 431 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 431 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 431 – Bật máy in Epson XP 431 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson PM-G820 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson PM-G820 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson PM-G820 – Bật máy in Epson PM-G820 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson PM-G800 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson PM-G800 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson PM-G800 – Bật máy in Epson PM-G800 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Scroll To Top