Tag Archives: may tinh khong vao mang

Feed Subscription

Máy tính không vào được mạng internet phần 1

Máy tính không vào được mạng internet trong khi bạn đang rất cần sử dụng internet để làm việc: trả lời email, gửi email cho khách hàng, kiểm soát phần mềm hệ thống… Hiện tượng máy tính không vào được mạng internet có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng về cơ bản thì chỉ có 2 nguyên nhân chính ... Read More »

Cách sửa máy tính không vào được mạng internet

Hiện tượng máy tính không vào được mạng internet: – Ping được tất cả địa chỉ IP (cả Wan cả Lan: ping 8.8.8.8 và ping 192.168.1.1 or 192.168.0.1 đều tốt), nhưng không vào được mạng internet bằng trình duyệt web. – Truy cập dữ liệu được toàn bộ mạng LAN, nhưng không vào được mạng internet. – DHCP ... Read More »

Scroll To Top