Tag Archives: xampp

Feed Subscription

Sửa lỗi The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

– Xampp, Appsrv… là tiện ích webserver được rất nhiều người sử dụng để chạy Localhost. – Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng chúng ta thường gặp phải lỗi The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini – Hình ảnh mô tả lỗi “The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini“: – Lỗi này thường ... Read More »

Scroll To Top