Category Archives: Tử Vi

Feed Subscription

Cách Tính Canh Giờ Theo Tháng Âm Lịch

BẢNG TRA GIỜ ÂM LỊCH (Theo múi giờ 7) Tuy nhiên, một số quan niệm lại cho ra cách tính giờ theo mùa, chênh lệch theo từng tháng âm lịch : =====Cách Tính Giờ Sanh: * Tháng Giêng, Tháng Chín: 4:20 – 6:19 : Dần 6:20 – 8:19: Mão 8:20 – 10:19: Thìn 10:20 – 12:19: Tỵ 12:20 ... Read More »

Tuổi Hợi 1983 (Nữ Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Hợi (Nữ Mạng) trong năm 2016 – Quý Hợi: 34 tuổi. – Tuổi Quý Hợi được sinh vào khoảng thời gian 13-2-1983 đến 01-2-1984. Xem Tuổi Quý Hợi Nữ 1983 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Hợi Nữ Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Hợi 1983 (Nam Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Hợi (Nam Mạng) trong năm 2016 – Quý Hợi: 34 tuổi. – Tuổi Quý Hợi được sinh vào khoảng thời gian 13-2-1983 đến 01-2-1984. Xem Tuổi Quý Hợi Nam 1983 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Hợi Nam Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Dậu 1933 (Nữ Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Dậu (Nữ Mạng) trong năm 2016 – Quý Dậu: 84 tuổi. – Tuổi Quý Dậu được sinh vào khoảng thời gian 26-1-1933 đến 13-2-1934. Xem Tuổi Quý Dậu Nữ 1933 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Dậu Nữ Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Dậu 1933 (Nam Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Dậu (Nam Mạng) trong năm 2016 – Quý Dậu: 84 tuổi. – Tuổi Quý Dậu được sinh vào khoảng thời gian 26-1-1933 đến 13-2-1934. Xem Tuổi Quý Dậu Nam 1933 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Dậu Nam Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Dậu 1993 (Nữ Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Dậu (Nữ Mạng) trong năm 2016 – Quý Dậu: 24 tuổi. – Tuổi Quý Dậu được sinh vào khoảng thời gian 23-1-1993 đến 9-2-1994. Xem Tuổi Quý Dậu Nữ 1993 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Dậu Nữ Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Dậu 1993 (Nam Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Dậu (Nam Mạng) trong năm 2016 – Quý Dậu: 24 tuổi. – Tuổi Quý Dậu được sinh vào khoảng thời gian 23-1-1993 đến 9-2-1994. Xem Tuổi Quý Dậu Nam 1993 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Dậu Nam Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Mùi 1943 (Nam Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Mùi (Nam Mạng) trong năm 2016 – Quý Mùi: 74 tuổi. – Tuổi Quý Mùi được sinh vào khoảng thời gian 5-2-1943 đến 24-1-1944. Xem Tuổi Quý Mùi Nam 1943 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Mùi Nam Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Mùi 1943 (Nữ Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Mùi (Nữ Mạng) trong năm 2016 – Quý Mùi: 74 tuổi. – Tuổi Quý Mùi được sinh vào khoảng thời gian 5-2-1943 đến 24-1-1944. Xem Tuổi Quý Mùi Nữ 1943 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Mùi Nữ Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Tuổi Tỵ 1953 (Nữ Mạng) Trong Năm 2016

Xem vận hạn Tuổi Quý Tỵ (Nữ Mạng) trong năm 2016 – Quý Tỵ: 64 tuổi. – Tuổi Quý Tỵ được sinh vào khoảng thời gian 14-2-1953 đến 2-2-1954. Xem Tuổi Quý Tỵ Nữ 1953 Trong Năm 2017 – Đã Có Tử Vi Tuổi Quý Tỵ Nữ Mạng Trong Năm 2017. Bạn Hãy Nhấn Vào Ảnh Dưới Để ... Read More »

Scroll To Top