Category Archives: Máy Văn Phòng

Feed Subscription

Cách lấy serial, version, crum của máy in

Lấy thông tin máy in serial, version, crum bằng phần mềm – Tải phần mềm lấy thông tin máy in: https://bit.ly/2Qjw0mp – Password giải nén file Get_Printer_Info.zip là chiplessprinter.com – Bật máy in lên, kết nối máy in với máy tính bằng dây cab USB. – Nếu máy in hiển thị lỗi ” install new toner cartridge, toner ... Read More »

Lưu File Exel sang CSV có dấu “:” EU CSV Version

There are various approaches possible like Manual, VBA, Formula etc..But, I think most straightforward is following – 1. Save the file as Text (tab delimited). 2. Open the file in Notepad and copy the entire space between two values. (See, highlighted section between two values as in below picture) 3. Now CTRL+H and in Find What: box, Paste ... Read More »

IC 4G16 Canon G1000 series/G2000 series/G3000 series

– IC 4G16 là tên thường gọi kỹ thuật của EEPROM 4G16 54363. – Trường hợp máy in Canon G1000 series/G2000 series/G3000 series bị block service mode (không đăng nhập được vào service mode) là do EEPROM 4G16 đã bị block. – Nguyên nhân bị khóa đăng nhập Service mode: chạy không đúng phần mềm reset dành cho ... Read More »

Tải Driver Epson E-350 & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson E-350 Tải Driver Epson E-350 Cho Windows 32 Bit – Driver Epson E-350 Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson E-350 Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson E-350 Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson E-350 Cho Windows 8.1 32 Bit: Download – Driver Epson E-350 Cho Windows ... Read More »

Tải Driver Epson PM-400 Series & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson PM-400 Series Tải Driver Epson PM-400 Series Cho Windows 32 Bit – Driver Epson PM-400 Series Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson PM-400 Series Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson PM-400 Series Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson PM-400 Series Cho Windows 8.1 32 Bit: Download ... Read More »

Tải Driver Epson PX-204 & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson PX-204 Tải Driver Epson PX-204 Cho Windows 32 Bit – Driver Epson PX-204 Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson PX-204 Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson PX-204 Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson PX-204 Cho Windows 8.1 32 Bit: Download – Driver Epson PX-204 Cho Windows ... Read More »

Tải Driver Epson XP 434 & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson XP 434 Tải Driver Epson XP 434 Cho Windows 32 Bit – Driver Epson XP 434 Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson XP 434 Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson XP 434 Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson XP 434 Cho Windows 8.1 32 Bit: Download ... Read More »

Tải Driver Epson XP 424 & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson XP 424 Tải Driver Epson XP 424 Cho Windows 32 Bit – Driver Epson XP 424 Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson XP 424 Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson XP 424 Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson XP 424 Cho Windows 8.1 32 Bit: Download ... Read More »

Tải Driver Epson PX-7VII & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson PX-7VII Tải Driver Epson PX-7VII Cho Windows 32 Bit – Driver Epson PX-7VII Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson PX-7VII Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson PX-7VII Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson PX-7VII Cho Windows 8.1 32 Bit: Download – Driver Epson PX-7VII Cho Windows ... Read More »

Tải Driver Epson PX-5VII & Phần Mềm Reset

Download Driver Epson PX-5VII Tải Driver Epson PX-5VII Cho Windows 32 Bit – Driver Epson PX-5VII Cho Windows XP 32 Bit: Download – Driver Epson PX-5VII Cho Windows 7 32 Bit: Download – Driver Epson PX-5VII Cho Windows 8 32 Bit: Download – Driver Epson PX-5VII Cho Windows 8.1 32 Bit: Download – Driver Epson PX-5VII Cho Windows ... Read More »

Scroll To Top