Tag Archives: Epson

Feed Subscription

Cách sửa Epson XP 430 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 430 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 430 – Bật máy in Epson XP 430 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson XP 335 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 335 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 335 – Bật máy in Epson XP 335 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson PM-A950 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson PM-A950 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson PM-A950 – Bật máy in Epson PM-A950 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson EP-978A3 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson EP-978A3 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson EP-978A3 – Bật máy in Epson EP-978A3 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP 332 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 332 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 332 – Bật máy in Epson XP 332 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson XP 330 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 330 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 330 – Bật máy in Epson XP 330 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson EP-978A lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson EP-978A lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson EP-978A – Bật máy in Epson EP-978A thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP 235 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 235 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 235 – Bật máy in Epson XP 235 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Cách sửa Epson EP-808A lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson EP-808A lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson EP-808A – Bật máy in Epson EP-808A thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP 231 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP 231 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP 231 – Bật máy in Epson XP 231 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, ... Read More »

Scroll To Top