Tag Archives: Epson

Feed Subscription

Cách sửa Epson XP-900 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP-900 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP-900 – Bật máy in Epson XP-900 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP-240 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP-240 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP-240 – Bật máy in Epson XP-240 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson ET-2650 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson ET-2650 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson ET-2650 – Bật máy in Epson ET-2650 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson ET-2600 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson ET-2600 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson ET-2600 – Bật máy in Epson ET-2600 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson L495 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson L495 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson L495 – Bật máy in Epson L495 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson L485 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson L485 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson L485 – Bật máy in Epson L485 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson L385 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson L385 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson L385 – Bật máy in Epson L385 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson L383 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson L383 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson L383 – Bật máy in Epson L383 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson L380 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson L380 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson L380 – Bật máy in Epson L380 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Cách sửa Epson XP-640 lỗi 2 đèn

Các hiện tượng khi máy in Epson XP-640 lỗi 2 đèn Tình trạng lỗi trên máy in Epson XP-640 – Bật máy in Epson XP-640 thì thấy 2 đèn giấy và đèn mực(ở nút giọt mực), nhấp nháy luân phiên nhau, máy in không khởi động. Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn ... Read More »

Scroll To Top