Reset Canon IX6560

Cách reset dịch vụ canon IX6530/6770/6830/6860/6870…

Facebook page គឺជារបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានចុះ​ឈ្មោះ​នៅលើ Facebook page សម្រាប់ជីវិតនិងលក្ខណៈពិសេសៗ។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនង, អ្នកអាចបង្ហាញសមាជិកថ្មីរបស់អ្នកបានជាអក្សរនិងរូបភាពសង្ខេប។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅក្នុងទំព័ររបស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានពេលវេលាក៏ដឺក្រេលើគម្រោងនិងដំណើរការផ្សេងៗ។ រូបភាពនិងសមាជិកក្រុមដែលអ្នកទទួលបាននឹងត្រូវបានគាំទ្រដើម្បីបន្ថែមកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរបស់របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងស្វែងរកការទូទាត់ភាពងាយស្រួលដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីរង់ចាំនូវជីវិតឯកទេសនិងដំណើរការគ្រប់គ្រងពេរសក់ក្បាល។ ខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់បែបបទប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានគម្រោងដែលពិតជាមានសំណូភាពនិងមាតិការនៃជីវិតរបស់អ្នក។ សូមឲ្យខ្ញុំសរសេរសិក្សាបន្ថែមដើម្បីអ្នកបែបបទព័ត៌មានចំពោះសមាជិកក្រុមដែលបានទទួលបាននឹងត្រូវប្រកបដោយព្រឹត្តិបាលរបស់ខ្ញុំ។ Download