CHỒNG CHỮ KỶ CƯỚI VỢ TUỔI HỢI

Chồng chữ Kỷ cưới vợ tuổi Hợi trọn nghĩa vợ chồng, tơ tình gắn bó.
k9
Vợ chồng ăn ở tâm đầu ý hiệp, nhưng làm ăn có khi thành khi bại vô chừng, có của phụ ấm cũng hết. Chừng 30 tuổi trở lên mới yên. Vợ chồng chung sống trọn tình nghĩa đến già.

Đạo vợ chồng tình thâm nghĩa trọng,
Chữ nhân luân chung nhịp sắt cầm.
Chữ chung tình ôm ấp mộng cao thâm,
Quyết níu lấy đôi tâm hồn in như một.
Trong dĩ vãng, đạo nhân luân đà cao tột,
Hiện tại này ta cố gắng để noi theo.
Nợ ái ân tạo hóa đã sắp bày,
Nên phải sống cho vẹn niềm kim cải.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Nhận Tin Mới Từ Nguyễn Đăng Miền

Bạn Hãy Theo Dõi Website nguyendangmien.com để nhận được những tin mới nhất từ Website của mình.

Cảm ơn bạn, bạn vui lòng vào email để hoàn tất việc theo dõi của bạn nhé :)

Something went wrong.