CHỒNG CHỮ KỶ CƯỚI VỢ TUỔI HỢI

Chồng chữ Kỷ cưới vợ tuổi Hợi trọn nghĩa vợ chồng, tơ tình gắn bó.
k9
Vợ chồng ăn ở tâm đầu ý hiệp, nhưng làm ăn có khi thành khi bại vô chừng, có của phụ ấm cũng hết. Chừng 30 tuổi trở lên mới yên. Vợ chồng chung sống trọn tình nghĩa đến già.

Đạo vợ chồng tình thâm nghĩa trọng,
Chữ nhân luân chung nhịp sắt cầm.
Chữ chung tình ôm ấp mộng cao thâm,
Quyết níu lấy đôi tâm hồn in như một.
Trong dĩ vãng, đạo nhân luân đà cao tột,
Hiện tại này ta cố gắng để noi theo.
Nợ ái ân tạo hóa đã sắp bày,
Nên phải sống cho vẹn niềm kim cải.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top