CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI SỬU HAY TUỔI DẦN

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Sửu hay tuổi Dần thì dầu cho trăng sáng cũng không hơn đèn.
n2 Vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Con cái tuy đông, nhưng thường bệnh tật và khó nuôi. Chung cuộc vợ chồng được sống dai  song hiu quạnh.

Tuổi già hiu quạnh một mình,
Chuyện cũ như gợi nỗi niềm năm xưa.
Bạn bè cũ, bây giờ đâu vắng?
Những lời xưa văng vẳng đêm thanh.
Bâng khuâng non nước một mình,
Nhớ hồi chuyện cũ, nhớ người tri âm.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top