CHỒNG CHỮ TÂN CƯỚI VỢ TUỔI MÙI HAY TUỔI THÂN

Chồng chữ Tân cưới vợ tuổi Mùi hay tuổi Thân tài mạng tương đồ.
t6 Có con cái đông đủ, hào con trai phát đạt công danh. Tiểu vận ba mươi mốt tuổi gặp tai ách. Vợ chồng chung sống đến già. Nhưng người vợ thường hay đau ốm.

Trăng, nước có vơi, đầy, tròn, khuyết,
Tình đôi ta chỉ biết thủy chung.
Ngàn sao ẩn bóng trăng trong,
Gió xao sóng gợn, chứng lòng sắt son.
Thề duyên chớ để bất bằng,
Chữ tình trong đẹp như trăng nước này.

About Đỗ Thị Thanh Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top