Apple phát động chương trình sửa chữa “Không tiếng” cho các mẫu iPhone 12 và 12 Pro

2.9/5 - (938 votes)

Apple đã thông báo về việc phát động một chương trình dịch vụ mới để giải quyết vấn đề có thể gây ra một số vấn đề về âm thanh trên các thiết bị iPhone 12 và 12 Pro. Theo Apple, một “tỉ lệ rất nhỏ” của các mẫu ‌iPhone 12‌ và 12 Pro có thể gặp sự cố về âm thanh do một thành phần có thể gặp sự cố trên mô-đun nhận thanh. Các thiết bị bị ảnh hưởng được sản xuất từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.

Chủ sở hữu ‌iPhone 12‌ và 12 Pro có một thiết bị không phát ra âm thanh từ máy nhận khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi điện thoại có thể được hưởng dịch vụ miễn phí. Các mẫu iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max không bị ảnh hưởng và không nằm trong chương trình dịch vụ. Những người sử dụng iPhone gặp sự cố có thể đặt lịch hẹn tại một cửa hàng bán lẻ Apple hoặc tìm một Nhà cung cấp Dịch vụ Ủy quyền của Apple. Hỗ trợ Apple cũng có thể được liên hệ để sắp xếp sửa chữa qua thư.

‌iPhone 12‌ hoặc 12 Pro có tổn thương ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành sửa chữa, chẳng hạn như màn hình bị vỡ, sẽ cần phải khắc phục vấn đề đó trước khi nhận được dịch vụ. Apple cho biết chương trình sửa chữa bao gồm các thiết bị ‌iPhone 12‌ hoặc 12 Pro bị ảnh hưởng trong vòng hai năm sau khi sản phẩm được bán lẻ lần đầu tiên.

Leave a Reply