Bảo mật web server phần 2

– Ubuntu Server Secure script là Security Administration Tools ở giao diện đồ họa, với giao diện này các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tùy chỉnh cấu hình bảo mật cho web server của mình.
– Do thời gian để dịch bài không có nhiều nên mình giữ nguyên bản gốc bằng Tiếng Anh cho bạn nào có nhu cầu xây dựng bảo mật web server.

Ubuntu Server Secure – Screenshots

Ubuntu Server Secure – The Shell Script Code

  • Below is the contents of the ubuntu-server-secure.sh file.

Ubuntu Server Secure – Log File

  • Complete log can be found at: /var/log/uss_YYYY-MM-DD.log (replace YYYY-MM-DD with current date)

Ubuntu Server Secure – Installation Instructions

  • Install zenity if not already installed by default on Ubuntu: sudo apt-get install zenity
  • Download the Ubuntu Server Secure script from the links at the bottom of this page
  • Change Directory to the downloaded file : cd /path/to/download
  • To extract, open a terminal window and enter :
sudo tar -zxvf ubuntu-server-secure.tar.gz
cd ubuntu-server-secure
sudo chmod +x ubuntu-server-secure.sh
  • To run enter :
gksudo sh ubuntu-server-secure.sh

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top