Cách import bài viết vào Blogspot

– Có rất nhiều cách để import nội dung vào Blogspot của Google. Tuy nhiên, cách phổ biến nhất vẫn là import trực tiếp file XML vào Blogspot.
– Để import được chúng ta phải hiểu cấu trúc của một bài viết trên Blogspot.

1. Cấu trúc file XML đơn giản nhất của bài viết trên Blogspot:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<ns0:feed xmlns:ns0="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
<ns0:generator>Blogger</ns0:generator>
<ns0:entry> 
<ns0:category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post" /> 
<ns0:id>BLOGGER TEST</ns0:id> 
<ns0:content type="html">Blogger CONTENT</ns0:content> 
<ns0:published>2013-10-29T03:22:00.001-07:00</ns0:published> 
<ns0:title type="html">BLOGGER TITLE</ns0:title> 
</ns0:entry> 
</ns0:feed>

2. Cấu trúc bài viết trên file XML có kèm Category:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<ns0:feed xmlns:ns0="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
<ns0:generator>Blogger</ns0:generator>
<ns0:entry> 
<ns0:category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post" /> 
<ns0:category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="CATEGORY A" />
<ns0:id>BLOGGER TEST</ns0:id> 
<ns0:content type="html">Blogger CONTENT</ns0:content> 
<ns0:title type="html">BLOGGER TITLE</ns0:title> 
</ns0:entry> 
</ns0:feed>

3. Cấu trúc bài viết trên file XML có kèm Category, Time:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<ns0:feed xmlns:ns0="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
<ns0:generator>Blogger</ns0:generator>
<ns0:entry> 
<ns0:category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post" /> 
<ns0:category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="CATEGORY A" />
<ns0:id>BLOGGER TEST</ns0:id> 
<ns0:content type="html">Blogger CONTENT</ns0:content> 
<ns0:published>2013-10-29T03:22:00.001-07:00</ns0:published> 
<ns0:title type="html">BLOGGER TITLE</ns0:title> 
</ns0:entry> 
</ns0:feed>

4. Cấu trúc bài viết trên file XML với nhiều Category, Entry:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<ns0:feed xmlns:ns0="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
<ns0:generator>Blogger</ns0:generator>

<ns0:entry> 
<ns0:category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post" /> 
<ns0:category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demo 1'/>
<ns0:category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demo'/>
<ns0:id>BLOGGER TEST 1</ns0:id> 
<ns0:content type="html">Blogger CONTENT 1</ns0:content> 
<ns0:published>2013-10-29T04:22:00.001-07:00</ns0:published> 
<ns0:title type="html">BLOGGER TITLE 1</ns0:title> 
</ns0:entry> 

<ns0:entry> 
<ns0:category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" term="http://schemas.google.com/blogger/2008/kind#post" /> 
<ns0:category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demo 2'/>
<ns0:category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='demo'/>
<ns0:id>BLOGGER TEST 2</ns0:id> 
<ns0:content type="html">Blogger CONTENT 2</ns0:content> 
<ns0:published>2013-11-29T03:22:00.001-07:00</ns0:published> 
<ns0:title type="html">BLOGGER TITLE 2</ns0:title> 
</ns0:entry> 

</ns0:feed>

– Như vậy, nếu hiểu rõ được cấu trúc trên, chúng ta có thể hoàn toàn import được một số lượng bài viết khổng lồ với thời gian được lập lịch sẵn và ngẫu nhiên post vài từng giờ, từng ngày…Với tính năng như vậy sẽ đảm bảo cho việc post bài đều đặn, điều độ trên Blogspot –>> rất tốt cho SEO.

About Nguyễn Đăng Miền

Information Security, Web Design, Computer Science, Printer Technician

2 comments

 1. Cho mình hỏi làm sao import đc html vô ?

  • Chào bạn !

   Bạn chỉ có thể import XML thôi, còn HTML thì bạn nên nghiên cứu thêm về crawl data từ RSS của một số site và tự động import vào blog của bạn nhé.

   Do không có nhiều thời gian nên mình chưa viết được bài về import data từ các blog hoặc website khác, lúc nào rảnh rỗi mình sẽ làm sau.

   Thân !
   Đăng Miền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top