canon mf232w factory reset, Bước để đưa máy in Canon MF232w về trạng thái nhà máy là gì?

4.6/5 - (151 votes)

 Làm thế nào để khôi phục cài đặt gốc của máy in Canon MF232w?

canon mf232w factory reset

Làm thế nào để khôi phục cài đặt gốc của máy in Canon MF232w?

Để khôi phục cài đặt gốc của máy in Canon MF232w, bạn làm theo các bước sau:

1. Bật máy in và đảm bảo rằng nó không còn trong quá trình in hay sao chép.

2. Trên máy in, nhấn và giữ giữ nút “CANCEL” (HỦY) trong khoảng 5 giây cho đến khi đèn LED bắt đầu nhấp nháy.

3. Tiếp theo, nhấn nhanh 2 lần nút “CANCEL” (HỦY) liên tục.

4. Máy in sẽ tiến hành khôi phục cài đặt gốc và tự động khởi động lại.

5. Khi máy in khởi động lại, cài đặt gốc sẽ được khôi phục và máy sẽ trở về cấu hình mặc định.

Lưu ý rằng việc khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các thông tin và cấu hình cá nhân mà bạn đã thiết lập trên máy in.
– Download canon mf232w factory reset:

Liên hệ canon mf232w factory reset

Canon Image Class mf244dw printer reset Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@Innovative Computer Solutions
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 169944
Thời lượng video: 1:08
Mô tả chi tiết: Canon Image Class mf244dw printer reset If my video is help full to you please don’t forget to subscribe my channel For More 

Bước để đưa máy in Canon MF232w về trạng thái nhà máy là gì?

Bước để đưa máy in Canon MF232w về trạng thái nhà máy là tiến hành reset máy về cài đặt gốc.

| Bạn đang xem bài viết về: canon mf232w factory reset

How To Reset Canon Image Class MF241D Printer II Reset Canon Printer Settings Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@RRJ Amazing Tech Trickz
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 93683
Thời lượng video: 3:06
Mô tả chi tiết: How To Reset Canon Image Class MF241D Printer II Reset Canon Printer Settings Buy Link : amzn.to/3DligM6 canon 

Làm cách nào để đặt lại máy in Canon MF232w về mặc định ban đầu?

Để đặt lại máy in Canon MF232w về mặc định ban đầu, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
1. Đảm bảo máy in đang bật.
2. Nhấn và giữ nút “Menu” trên máy in cho đến khi màn hình hiển thị “Device User Settings”.
3. Sử dụng các phím mũi tên lên/xuống để điều hướng đến “Reset Setting” và nhấn “OK”.
4. Tiếp tục sử dụng phím mũi tên để điều hướng đến “All Data” và nhấn “OK”.
5. Máy in sẽ yêu cầu xác nhận “Are you sure?”. Sử dụng phím mũi tên đến “Yes” và nhấn “OK” để xác nhận.
6. Máy in sẽ tiến hành đặt lại về cài đặt ban đầu và tự khởi động lại.
7. Sau khi máy in khởi động lại, nó sẽ trở lại cài đặt mặc định ban đầu.

Lưu ý: Việc đặt lại máy in sẽ xóa tất cả các tùy chỉnh và cài đặt bạn đã thực hiện trước đó, vì vậy hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện.

Canon MF232w Wireless Setup || Canon MF232w Printer Reset कैसे करे ? Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@AjTechSolution
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 10697
Thời lượng video: 10:00
Mô tả chi tiết: Canon MF232w Wireless Setup || Canon MF232w Printer Reset कैसे करे ? Hello Friends हमारे AjTechSolution 

Thủ tục reset máy in Canon MF232w như thế nào?

Để reset máy in Canon MF232w, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đảm bảo máy in đang hoạt động và ở trạng thái sẵn sàng.
2. Nhấn và giữ nút “Stop” trên máy in trong khoảng 10 giây cho đến khi màn hình hiển thị “Factory Settings” (Cài đặt nhà máy).
3. Sử dụng nút mũi tên điều hướng để chọn “OK” và nhấn nút “OK” trên máy in.
4. Máy in sẽ bắt đầu quá trình reset và tự động khởi động lại sau khi hoàn thành.
5. Sau khi máy in khởi động lại, tất cả cài đặt trên máy in sẽ được đưa về lại cài đặt ban đầu.

Lưu ý: Quá trình reset này sẽ xóa tất cả cài đặt cá nhân và đưa máy in về trạng thái nhà máy ban đầu.

How To Reset Canon Image Class MF244 DW Printer II Reset Canon Printer Settings Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@INFORMATION PORTAL
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 8924
Thời lượng video: 2:02
Mô tả chi tiết: Hi I am Ajay Yadav Welcome To our You Tube Channel Information Portal. About this video-ow To Reset Canon Image Class 

Cách nào để khôi phục lại tùy chỉnh máy in Canon MF232w?

Để khôi phục lại tùy chỉnh máy in Canon MF232w, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đảm bảo rằng máy in được bật.
2. Nhấn và giữ nút “Menu” trên máy in cho đến khi màn hình hiển thị menu chính.
3. Sử dụng các nút mũi tên lên xuống để di chuyển đến menu “Settings” (Cài đặt) và nhấn “OK” để tiếp tục.
4. Tiếp theo, di chuyển đến menu “Device settings” (Cài đặt thiết bị) và nhấn “OK”.
5. Trong menu thiết bị, di chuyển đến “Reset settings” (Khôi phục thiết lập) và nhấn “OK”.
6. Tiếp theo, máy in sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc khôi phục lại tùy chỉnh. Di chuyển đến “Yes” (Có) và nhấn “OK” để xác nhận.
7. Máy in sẽ tiến hành khôi phục lại tùy chỉnh và sau khi hoàn tất, nó sẽ tự động khởi động lại.

Lưu ý rằng việc khôi phục lại tùy chỉnh máy in Canon MF232w này sẽ xóa tất cả các cài đặt trước đó và trả máy về trạng thái ban đầu.

How to factory reset your Canon ImageCLASS MF244dw ? Trên Youtube

Video này được lấy từ kênh youtube: youtube.com/@Geek Studio Complete IT Solutions
Lượt xem tính đến thời điểm hiện tại: 13585
Thời lượng video: 2:09
Mô tả chi tiết: How to factory reset your Canon Im-ageCLASS MF244dw ? Step-1 -Make sure that your Printer is connected to continuos Power 

Xem thêm: canon mf232w factory reset Trên Google

Hướng dẫn Reset máy in Canon Mf 232w, Reset về lúc xuất xưởng – YouTube

Hướng dẫn Reset máy in Canon Mf 232w, Reset về lúc
Nguồn: youtube.com/watch?vO4e1KN5vYRc

Hard reset Canon MF232w i-sensys. Forgot PIN – printer – Super User

Press and hold number “4” button · While holding the button, turn off the printer using the power switch, do not let go of the button · Continue
Nguồn: superuser.com/questions/1684690/hard-reset-canon-mf232w-i-sensys-forgot-pin

Canon MF232w Printer Reset कैसे करे ? – YouTube

how to connect a canon mf232w printer to wifi how to
Nguồn: youtube.com/watch?vOH1wX-i29v4

Initializing Menu – Canon – imageCLASS MF244dw / MF241d / MF232w – User’s Guide (Product Manual)

You can restore the settings of the machine (Setting Menu List). Depending on the settings selected, you may need to restart the machine after
Nguồn: oip.manual.canon/USRMA-1394-zz-SS-enUV/contents/SS244_maintenance_238initializingmenu.html

System Management Settings – Canon – MF244dw / MF232w / MF231 – User’s Guide (Product Manual)

Select to restore the System Management Settings to the factory defaults. You can restore all the System Management Settings at once. Initializing Menu
Nguồn: oip.manual.canon/USRMA-1398-zz-SS-enGB/contents/SS244_menu_207systemmanagementsettings.html

Bước để xóa hết thông tin cài đặt trên máy in Canon MF232w như thế nào?

Để xóa hết thông tin cài đặt trên máy in Canon MF232w, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Đảm bảo máy in Canon MF232w đang ở trạng thái hoạt động.
2. Nhấn và giữ nút “Menu” trên máy in trong khoảng 5 giây, cho đến khi màn hình hiển thị “Reset Setting” (đặt lại cài đặt).
3. Nhấn nút “OK” để tiếp tục.
4. Màn hình sẽ hiện ra các tùy chọn cài đặt. Sử dụng các nút mũi tên để di chuyển và lựa chọn “All Settings” (tất cả cài đặt).
5. Nhấn “OK” để xác nhận.
6. Tiếp tục di chuyển và chọn “Yes” để xác nhận bạn muốn xóa tất cả cài đặt.
7. Nhấn “OK” để hoàn tất quá trình xóa cài đặt.
8. Máy in Canon MF232w sẽ được đặt lại về các cài đặt mặc định.

Lưu ý rằng quá trình này sẽ xóa tất cả các cài đặt trên máy in và đặt lại máy in về trạng thái ban đầu.

Làm sao để máy in Canon MF232w trở lại cài đặt nhà sản xuất?

Để máy in Canon MF232w trở lại cài đặt nhà sản xuất, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Bật máy in và đợi cho đến khi nó hoạt động bình thường.
2. Nhấn và giữ nút “Menu” trên bảng điều khiển máy in cho đến khi mục “System Settings” xuất hiện trên màn hình.
3. Sử dụng các nút mũi tên để điều hướng đến “Device Settings” và nhấn “OK”.
4. Tiếp tục điều hướng đến “Reset Settings” và nhấn “OK”.
5. Trong danh sách các tùy chọn reset, tìm và chọn “Factory Reset” hoặc “Restore Factory Settings” (tùy thuộc vào ngôn ngữ hiển thị trên máy in).
6. Xác nhận việc reset bằng cách nhấn “OK”.
7. Máy in sẽ tiến hành khôi phục lại cài đặt gốc của nhà sản xuất. Quá trình này sẽ mất một chút thời gian.
8. Sau khi quá trình hoàn thành, máy in sẽ tự động khởi động lại và trở về cài đặt ban đầu.

Lưu ý rằng việc reset máy in sẽ xóa tất cả các cài đặt cá nhân cũng như các mạng Wi-Fi đã được kết nối trước đó.

Có cách gì để khôi phục lại máy in Canon MF232w thành trạng thái ban đầu không?

Để khôi phục lại máy in Canon MF232w về trạng thái ban đầu, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Hãy chắc chắn rằng máy in đang ở trạng thái hoạt động.

2. Nhấn giữ nút “Stop” cho đến khi đèn chỉ thị “Alarm” nhấp nháy 15 lần. Sau khi đèn nhấp nháy lần thứ 15, hãy ngừng giữ nút “Stop”.

3. Máy in sẽ tự động khởi động lại và trở về trạng thái ban đầu.

Lưu ý rằng quá trình này sẽ xóa tất cả các cài đặt và trả máy in về trạng thái nhà sản xuất ban đầu.

Cách thiết lập lại máy in Canon MF232w như khi mua mới là gì?

Để thiết lập lại máy in Canon MF232w như khi mua mới, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

1. Mở nắp máy in và kiểm tra xem những hộp mực và giấy còn đầy đủ hay không. Nếu không, hãy chuẩn bị các loại giấy và mực tương ứng để sử dụng.

2. Kiểm tra rào cản trên máy in. Xem xét và loại bỏ mọi rào cản hoặc tận dụng mọi phụ kiện bảo hành có thể có.

3. Kết nối máy in với máy tính hoặc mạng nếu cần thiết. Bạn có thể sử dụng cáp USB hoặc kết nối không dây để thiết lập kết nối.

4. Bật nguồn máy in bằng cách nhấn vào nút nguồn trên máy.

5. Đợi cho đến khi máy in khởi động hoàn tất quá trình khởi động ban đầu.

6. Theo dõi trên màn hình máy in, sẽ hiển thị hướng dẫn và yêu cầu bạn thiết lập ngôn ngữ, múi giờ và các tùy chọn khác. Hãy làm theo các yêu cầu và cài đặt theo mong muốn cá nhân.

7. Sau khi hoàn tất cấu hình ban đầu, máy in Canon MF232w sẽ sẵn sàng để sử dụng như một thiết bị mới.

Có thủ tục nào để cài đặt lại máy in Canon MF232w về các cài đặt nhà máy không?

Để cài đặt lại máy in Canon MF232w về cài đặt nhà máy, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

1. Bật máy in.
2. Nhấn giữ nút “Menu” cho đến khi màn hình hiển thị “Device settings” (Cài đặt thiết bị).
3. Sử dụng các nút điều hướng lên, xuống, trái, phải để di chuyển đến “Reset settings” (Cài đặt lại).
4. Nhấn nút “OK”.
5. Chọn “Factory settings” (Cài đặt nhà máy).
6. Nhấn nút “OK” để xác nhận.
7. Máy in sẽ tự động khởi động lại và cài đặt về cấu hình nhà máy.

Lưu ý: Quá trình cài đặt lại có thể mất một thời gian ngắn, hãy đợi máy in hoàn tất quá trình này.

Làm cách nào để đặt lại máy in Canon MF232w về mặc định ban đầu?

Zalo: 0915589236
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *