CHỒNG CHỮ ẤT CƯỚI VỢ TUỔI TUẤT VÀ TUỔI HỢI

4.9/5 - (277 votes)

Chồng chữ Ất cưới vợ tuổi Tuất và tuổi Hợi e rằng người vợ sẽ chết trước, số trời định vậy.
A8Vợ chồng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống . Làm ăn rất vất vả, công danh chẳng toại. Nửa chừng người vợ sẽ chết trước.
Từ đây vắng bóng vợ hiền,
Người thì đủ cặp, anh thì lẻ đôi.
Chợ đời tan hợp không chừng,
Đã buồn chợ sớm, vui chi chợ chiều.
Thương nhau xin chứng lòng thành,
Sầu vương ghi mãi trong lòng tâm tang.

Leave a Reply