CHỒNG CHỮ BÍNH CƯỚI VỢ TUỔI MÃO VÀ TUỔI THÌN

4.3/5 - (826 votes)

Chồng chữ Bính cưới vợ tuổi Mão và tuổi Thìn thì phải cố gắng về sau mới khá.
b5
Vợ chồng xa cách. Chẳng khác nào chim mắc bẫy, én lạc đàn, ghe cạn nước và phải chia lìa trong lúc nửa đời, chồng chết trước vợ.
Cảnh ly hận, trăng khuya gió sớm,
Lòng cảm thương khoảng vắng đêm trường.
Não nồng tâm sự thê lương!
Đường đời mưa gió, sớm chiều vắng anh.
Ngẫm suy muôn dặm cõi đời,
Bước đi một bước, ngậm ngùi cho thân.

Leave a Reply