CHỒNG CHỮ BÍNH CƯỚI VỢ TUỔI NGỌ

4.4/5 - (745 votes)

Chồng chữ Bính cưới vợ tuổi Ngọ: tùng nhất nhi chung, vợ chồng hạnh phúc.
b6
Vợ chồng đến với nhau chẳng khác gì cây gặp mùa xuân, đâm chồi mọc rễ. Sanh con cái đều đủ trai gái, nhưng sống nửa chừng thì chồng chết trước.
Nửa chừng vắng bóng chốn trần ai,
Em ở, anh đi chẳng đoái hoài.
Có phải dương gian nhiều cực khổ,
Mà anh vội chở trốn diêm đài?
Lưu luyến xót thương, em kể lể
Lạnh lùng anh ở chốn dạ đài.
Trăm năm muốn dứt tình thêm bận,
Mãi mãi lòng em giữ thủy chung.

Leave a Reply