CHỒNG CHỮ CANH CƯỚI VỢ TUỔI TÝ

4.7/5 - (780 votes)

Chồng chữ Canh cưới vợ tuổi Tý thì rất tốt, tơ vương đến thác.
c1 Vợ chồng chung sống hạnh phúc, yên vui. Trăm năm phu xướng phụ tùy, làm ăn thạnh phát. Sanh trai gái đều đủ. Tuổi càng cao càng hưởng hạnh phúc.
Bổn phận gái tề gia tần tảo.
Thờ tổ tiên trọn đạo dâu con,
Giữ gìn đức hạnh tiết trinh.
Chữ Tùng phận gái thật là đảm đương.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Tóc xanh đến tuổi bạc đầu còn thương.
Có những lúc trăng khuya gió sớm,
Nhìn đàn con lẫm liệt nên người.
Nhìn nhau mỉm miệng vui cười,
Vợ chồng thỏa chí tạ ơn Phật Trời.

Leave a Reply