CHỒNG CHỮ ĐINH CƯỚI VỢ TUỔI DẦN

4.3/5 - (947 votes)

Chồng chữ Đinh cưới vợ tuổi Dần thì nhất gia đoàn tụ.
d2 Vợ chồng úc đầu thì vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương nhau, rồi sau vì hoàn cảnh có lúc phải phân ly nhau, khi tan khi hợp, bằng không thì người vợ phải chết trước. Phải ăn ở có ân đức, tu hành thì  mới sống lâu.

Non cao thẳm ngất lòng sầu,
Tình xưa ai vẽ lên màu thê lương!
Tình xưa càng nghĩ càng thương,
Biết bao khoảng vắng đêm trường khóc nhau.
Gối nghiêng tầm tả giọt châu,
Màn hoa chăn gối thêm sầu chứa chan.

Leave a Reply