CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI MÃO

4.3/5 - (942 votes)

Chồng chữ Giáp mà cưới vợ tuổi Mão giống như nhân quả trả vay.
g3
Cũng như thuyền trôi ngược, như lá vàng sắp gặp tiết thu sang úa rụng. Sợ e người chồng sẽ chết trước. Phải ăn ở cho có đạo nghĩa mới bền lâu. Có câu: “Nhân từ giã thọ, hung bạo giác vong”.
Tim tan nát, vợ chồng cách bức,
Vết thương đau, thiếu phụ khóc chồng.
Nước trong khôn rửa lệ sầu,
Trăng thu in bóng, não nùng cô đơn.
Đọc thêm reset adjprog epson l1110

Leave a Reply