CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI NGỌ

4.7/5 - (573 votes)

Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Ngọ người chồng phải có vợ lẽ mới yên vui, do số phận tiền định như vậy.
g6
Chồng chữ Giáp mà có vợ tuổi Ngọ thì khó nuôi con được vẹn toàn. Người chồng phải có vợ lẽ mới được yên vui.
Xuân có hoa mai, cần hoa cúc,
Tấm lòng yêu, yêu cả và hai.
Năm tháng càng ngày lưu luyến mãi,
Trăm năm một phụng đôi loan hiệp bày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *