CHỒNG CHỮ GIÁP CƯỚI VỢ TUỔI TÝ

4.3/5 - (666 votes)

Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Tý thì thật đẹp đôi.
g1
Vợ chồng điều hòa, ăn ở cùng nhau như đôi chim Cưu, con trống kêu một tiếng thì con mái kêu theo rập ràng.
Ví như bà Thái Tỷ vợ của Châu Văn Vương
關 關 雎 鳩, Quan quan thư cưu
在 河 之 洲。 Tại hà chi châu.
窈 窕 淑 女, Yểu điệu thục nữ,
君 子 好 逑。 Quân tử hảo cầu

參 差 荇 菜, Sâm si hạnh thái,
左 右 流 之。 Tả hữu lưu chi
窈 窕 淑 女, Yểu điệu thục nữ,
寤 寐 求 之。 Ngụ mị cầu chi.
Tình nồng thắm muôn vàn âu yếm,
Nghĩa vợ chồngkhắn khít mến thương.
Khoa danh rạng rỡ môn đường,
Đầy nhà con thảo dâu hiền về sau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *