CHỒNG CHỮ MẬU CƯỚI VỢ TUỔI HỢI

4.3/5 - (521 votes)

Chồng chữ Mậu cưới vợ tuổi Hợi thì dẫu ai hơn nữa dạ này cũng không.
m11 Vợ chồng sống theo nghề nông làm ruộng, làm vườn trồng cây thì rất hợp. Tình nghĩa vợ chồng không bền, sợ e nửa đời người vợ chết trước. Phải ăn ở có đạo đức tu hành mới sống lâu, sanh con cái đều đủ gái trai.

Tỉnh, mơ như mộng giấc hoàng lương,
Cảm bấy tình ta, cắt đoạn trường.
Vóc liễu hình mai còn gợn nhớ,
Phải chăng trời đất buộc tang thương?

Mở mảnh gương soi tìm lại bóng,
Xếp tàn áo lạnh để dành hơi.
Nỗi niềm chia cách tình thêm bận,
Mãi nhớ người xưa dạ chẳng khuây.

Leave a Reply