CHỒNG CHỮ MẬU CƯỚI VỢ TUỔI TÝ

4.7/5 - (887 votes)

Chồng chữ Mậu cưới vợ tuổi Tý thật tốt đôi, trăm năm gắn bó mối tâm đồng.
m1 Gia đình hạnh phúc xum vầy. Rất tốt, cũng như vườn xuân hoa nở. Sanh con trai con gái vẹn toàn, gia đình hưng thịnh; vợ chồng chung sống đến già, an nhàn phú quí.

Suối biếc non xanh, cuộn chỉ hồng,
Tơ duyên gắn bó mảnh tâm đồng.
Ba sinh hương lửa ngàn thu nặng,
Chín chữ tơ vương kết giải đồng.
Vàng đá hẹn nhau bền tuế nguyệt,
Lửa hương nồng thắm sánh non sông.
Màn loan chung bóng đêm hè vắng,
Trạc trạc tào khang nghĩa mặn nồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *