CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI MÃO

4.3/5 - (377 votes)

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Mão thì thường bất lợi.
n3 Tuy có con cái đông đủ, song tuổi già thường chịu cảnh cực nhọc. Người vợ thường đau ốm bệnh hoạn. Phải tu thân mới yên gia đạo.

Gió thu hiu hắt , nỗi cô đơn,
Rả rích thêm chi giọng dế hờn.
Nước chảy xuôi dòng theo bọt trắng,
Lá vàng lìa cánh nhuộm dòng trong.
Lạnh lùng đêm vắng, mưa hòa gió,
Man mác lòng đơn, mộng lẫn sầu.
Mấy độ sen tàn, nhìn cúc thắm,
Lời ta than thở, mộng cô đơn!

Leave a Reply