CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI THÂN

4.6/5 - (156 votes)

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Thân thì phải cố gắng mới được phú quý.
n8Vợ chồng thường gặp trở ngại bước đường công danh. Tuy vậy từ 30 tuổi trở lên sẽ phát đạt. Có con cái khó nuôi. Người vợ phải kiên chí thì tuổi già mới được phú quí, phong lưu. Vợ chồng chung sống đến già và thọ nhàn.

Đạo vợ chồng ở đời trọn kiếp,
Tình đôi ta chỉ biết thủy chung.
Đêm khuya ánh nguyệt dòm song,
Bóng trăng soi biết tấm lòng sắt son.

Leave a Reply