CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI TUẤT VÀ TUỔI HỢI

4.8/5 - (268 votes)

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Tuất và tuổi Hợi rất tốt, trâu trần này có trâu trần nào hơn.
n10 Vợ chồng tương đắc, ăn ở cùng nhau đến già. Con cái đều đủ. Hậu vận làm nên. Số trường thọ.

Thề xưa giữ vẹn đạo hằng,
Nguyện trăm năm một tấm lòng thủy chung.
Ngâm câu phu xướng phụ tùy.
Chồng hòa vợ thuận cửa nhà vẻ vang.
Trăm năm hưởng phúc thanh nhàn,
Khi ngâm bóng nguyệt, khi cười hoa tươi.

Leave a Reply