CHỒNG CHỮ NHÂM CƯỚI VỢ TUỔI TÝ

4.2/5 - (569 votes)

Chồng chữ Nhâm cưới vợ tuổi Tý thì kính phụ mẫu, chi hiếu tử.
n1Vợ chồng chung sống hạnh phúc.  Rất tốt về hậu lai. Buổi đầu gặp nhiều tai ách. Vợ chồng chung sống đến già. Có số thọ nhàn. Nên giữ lòng nhân hậu, hiếu đạo thì tốt bền.

Nhịp cầu đã bắt, tuổi ngây thơ,
Đã mấy thu qua vẫn đợi chờ.
Gió thổi lá vàng rơi lã chã.
Năm canh đôi lứa mối tình mơ.
Nước trong ẩn bóng niềm thương,
Đường đời hiểm trở, tình trường thiết tha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *